GMO-selvitys Esiselvitys muuntogeenisten kasvien kansallisten viljelykieltojen vaikutuksista

GMO-selvitys

Alkamispäivä

01.02.2015

Päättymispäivä

30.06.2016

Tiivistelmä

Tämän selvityksen tavoitteena on tuottaa päätöksenteon tueksi taustatietoa mahdollisten muuntogeenisten lajikkeiden viljelykieltojen vaikutuksista maatalouden harjoittamiseen Suomessa. Työn ensimmäisessä vaiheessa kartoitetaan nykytilannetta ja tutustutaan kirjallisuuteen. Lisäksi tunnistetaan mahdollisesti Suomessa viljelyyn tulevat kasvilajikkeet. Alkukartoitus pitää sisällään suomalaisen viljelykäytännön erityispiirteiden tunnistamisen sekä tuotannon nykytilan. Mahdollisten viljelykieltojen sosio-ekonomisia vaikutuksia arvioidaan niiden kasvilajien kohdalta, joiden viljely Suomessa olisi mahdollista. Työ pitää sisällään seuraavat osatehtävät:

1)Nykytilanteen esittely ja kirjallisuuskatsaus
2)Mahdolliset GM-lajikkeet ja Suomessa viljeltäväksi sopivien GM-kasvien tunnistaminen
3)Viljelykieltojen sosio-ekonomiset vaikutukset
a.viljelykieltojen vaikutukset yritystalouteen
b.geenimuunneltujen kasvilajien viljelyn vaikutus yhteiskuntaan ja kilpailukykyyn
c.aluetaloudelliset vaikutukset
4)Viljelijän valintaan vaikuttavat tekijät
5)Asiantuntijahaastattelut