Glyfosaatin ympäristökuormituksen vähentäminen

GlyFos II

Alkamispäivä

01.01.2016

Päättymispäivä

31.03.2019

Tavoitteet

GlyFos II -hankkeen tavoitteena on glyfosaattivalmisteiden kestävä käyttö.

Tuotokset

Tuottaa tietoa glyfosaatin ja hajoamistuote aminometylifosforihapon (AMPA) jäämistä peltomaassa (kynnetty ja muokkaamaton) ja metsätaimitarhoilla sekä mahdollisista vaikutuksista ei-kohde-eliöihin, sekä tutkimustiedon välittäminen hallinnolle, neuvonnalle ja glyfosaattivalmisteiden käyttäjille. Hanketta ja tuloksia esitellään mm. seminaareissa, ammattilehtikirjoituksissa ja nettisivuilla. Tulokset esitetään loppuraportissa.