GLOBAL NETWORK FOR THE DEVELOPMENT AND MAINTENANCE OF NUTRITION-RELATED STRATEGIES FOR MITIGATION OF METHANE AND NITROUS OXIDE EMISSIONS FROM RUMINANT LIVESTOCK

Global Network

Alkamispäivä

01.03.2014

Päättymispäivä

28.02.2018

Tiivistelmä

Kotieläimet tuottavat suuren osan ihmisperäisistä kasvihuonekaasuista. Päälähteet ovat märehtijöiden ruuansulatuksessa muodostuva metaani ja lannan typpioksiduuli. Viime vuosina eri puolilla maailmaa on tutkittu ruokinnallisia ratkaisuja märehtijöiden kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen. Nämä tutkimukset ovat kuitenkin yleensä olleet irrallisia tutkimuksia ilman yhteistä päämäärää tai koordinaatiota. GLOBAL NETWORK yhdistää aiheen parissa työskentelevät tutkimustiimit maailmanlaajuisesti, kokoaa yhteen käytettävissä olevan tutkimustiedon ja arvioi sen vahvuudet ja puutteet, sekä antaa suosituksia käytettäviksi tutkimusmetodeiksi ja aiheiksi. Tavoitteena on lisäksi tuottaa kattava märehtijöiden pötsimikrobien tietokanta ja tutkia pötsin mikrobien ja isäntäeläimen perimän välisen vuorovaikutuksen merkitystä kasvihuonekaasujen muodostumisessa.