Genetically improved Norway spruce seed – from shortage to abundance

GISTA

Alkamispäivä

01.03.2017

Päättymispäivä

31.12.2019

Tavoitteet

Lisätä jalostetun metsänviljelymateriaalin osuutta metsänuudistamisessa kasvattamalla siemensaantoja kuusen siemenviljelyksillä sekä parantamalla taimisaantoa taimitarhalla.

Tuotokset

Uusia menetelmiä kuusen siemenviljelysten vartteiden kukinnan lisäämiseen, emikukkien pölytyksen tehostamiseen sekä hyönteistuhojen vähentämiseen, ja tätä kautta siemensatojen lisäämiseen.