ARVOPILOTTI – kohti luonnonraaka-aineiden arvoketjujen pilotointia

ARVOPILOTTI

Alkamispäivä

01.08.2016

Päättymispäivä

30.04.2018

Tavoitteet

- Edistää luonnontuotealan liiketoiminnan kehittymistä
- Lisätä tietoisuutta luonnontuotealan liiketoimintamahdollisuuksista
- Arvioida paikkatiedon mahdollisuuksia potentiaalisten luonnonraaka-aineiden talteenottokohteiden tunnistamisessa

Tuotokset

– Kartoitus potentiaalisista kasvuyrityksistä ja toimijoista
– Kartoitus maanomistajien kiinnostuksesta saada paikkatietoa maittensa potentiaalisista luonnonraaka-aineiden keruupaikoista sekä suhtautumisesta tämän tiedon julkistamiseen
– Ehdotuksia uusiksi yritysryhmähankkeiksi/kehityshankkeiksi