Genes in change: novel approaches for gene conservation of forest trees

GIC

Alkamispäivä

01.01.2018

Päättymispäivä

31.12.2019

Tavoitteet

Projektin tavoitteena on selvittää pohjoisten puupopulaatioiden geneettisen sopeutuneisuuden ja diversiteetin rakennetta. Tuloksien avulla parannetaan geenivarojen suojelun menetelmiä.

Tuotokset

Tulokset julkaistaan referoiduissa sarjoissa.