Lauhanvuori Region -Geopark

Geopark

Alkamispäivä

01.04.2016

Päättymispäivä

31.12.2021

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on toteuttaa Geopark-jäsenyyden saavuttamisen kannalta kriittisimpiä toimenpiteitä Lauhanvuori
Region -alueella ja hakea Geopark-jäsenyyttä 2018 syksyllä. Tavoitteena on luoda Geopark-toimintamalli, joka perustuu
konkreettiseen, sopimukselliseen yhteistyöhön sekä alueen sisällä että alueen ulkopuolisten tahojen kanssa. Hankkeessa
toteutetaan kehittämistoimia Geopark-kriteereiden mukaisesti.

Tuotokset

1. Tietosisältö:
Geologiset kohteiden määrä, laatu, merkittävyys ja niiden suojelu sekä tutkimusaktiivisuuden edistäminen.
2. Geopark-toimintamalli:
Geoparkin hallintorakenne ja pitkän aikajänteen strategiset suunnitelmat.
3. Ympäristökasvatus :
Yhteistyöryhmä, ympäristökasvatusohjelmat, koulutus ja opastus
4. Yritykset ja paikallistalous:
Geokohteiden saavutettavuus, opastusrakenteet, aktiviteetit sekä paikallisten tuotteiden menekin edistäminen ja yhteistyö yritysten kanssa.