Uudet genomiset jalostustyökalut

Genomiikka

Alkamispäivä

01.04.2016

Päättymispäivä

31.12.2016

Tiivistelmä

1) Tausta ja tavoitteet

Eläin- ja kasvin- (ml. metsän) jalostuksessa käytettävien genomitietoon perustuvien menetelmien päivitys
2) Toteutus

Selvitykset uusien menetelmien tai vanhojen päivityksen tarpeesta ja priorisointi. Koulutustilaisuudet ja työpajat Luke-tasolla. Ensimmäisten valittujen menetelmien testaus ja sisäänajo laboratoriossa.
3) Tuotokset
Selvitys genomien editointimenetelmistä pohjaksi Luken kannalle
Priorisoitujen uusien genotyypitysmenetelmien sisäänajo Luken laboratorioon
Selvitys low coverage sekvensointi- ja imputointimenetelmistä
Genomivalintamenetelmien sovellukset (kasvi-, metsäpuoli, lihakarja)


4) Vaikuttavuus ja käytäntöön vienti

Hankittava tietotaito vaikuttaa ratkaisevasti mahdollisuuksiin osallistua kansainvälisiin yhteistyöhankkeisiin. Selvitykset toimivat pohjana Luken laajemmalle genomiikkaan pohjautuvalle strategialle ja kannalle GM-työhön


5) Asiakkaat
Tutkimusohjelmat, Luken tutkimusryhmät, yhteisrahoitteiset hankkeet