Genomianalyysit lypsykarjan lisääntymis- ja hyvinvointiominaisuuksien kehittämisessä

Genomics in Herds

Alkamispäivä

01.01.2014

Päättymispäivä

31.12.2020

Tavoitteet

1.Implement and validate methods that optimally utilize cow genotypings in current Nordic cattle genomic evaluation pipeline.
2.Combine information from the low density, 54k, HD and full sequence genotypings in aim to develop genomic testing tools that can offer useful information either directly from genome, or after imputation of relevant genomic information from relatives.
3.Develop novel approach that optimizes the use of genomic information in admixed or small breeds and breed crosses.
4.Find an optimal model and computational approach for large scale single-step evaluations implementable for the routine Nordic cattle evaluations
5. Suggest a multi-trait genomic model that offers an unbiased information flow from accurately measured traits (production traits) to the difficult or expensively measured health or functional traits.

Tuotokset

Tulokset uusille lehmille tarkoitetun LD SNP-lastun sisältämistä SNP merkeistä.
Pohjoismaisen koelypsymallin ja hedelmällisyysarvostelujen single-step arvostelujen esiversiot.
Yleiskäyttöinen genomiseen arvosteluun käyttökelpoinen jalostusarvosteluohjelma: MiX99 päivitys.