Kasvigeenivarakokoelmien hoito ja ylläpito ml näyttelyalueet.

GEHO

Alkamispäivä

01.01.2009

Päättymispäivä

31.12.2021

Tavoitteet

Jatkuvaluontoisessa projektissa ylläpidetään, hoidetaan, uudistetaan ja dokumentoidaan pitkäaikaissäilytykseen valittujen viljelykasvien geenivarojen kenttäkokoelmia. Säilymistä varmistamaan kehitetään kasvinterveyden hallintaa ja kryosäilytystä. Mahdollisuuksien mukaan evaluoidaan saatuja tai vielä säilytyspäätöstä odottavia kasvikantoja.
Tehtävä liittyy kansallisen geenivaraohjelman toimeenpanoon, ja koordinoidaan sen kasviryhmäkohtaisissa asiantuntijatyöryhmissä.

Tuotokset

Suomeen sopeutuneet maa- ja puutarhatalouden kasvien tärkeimmät geenivarat säilyvät luotettavasti ja ovat käyttäjien saatavilla myös tulevaisuudessa.
Krysäilytysmenetelmät kehittyvät ja varmistavat terveen kasviaineksen säilytystä.
Tietojärjestelmiä kehitetään geenivaroihin liittyvän hallinnan tueksi.