Geenivarakokoelmien järjestelyt ja uuden toimintamallin kehittäminen

GeenivaraTurva

Alkamispäivä

01.01.2016

Päättymispäivä

31.12.2017

Tiivistelmä

Luke koordinoi kansallista maa- ja metsätalouden kasvigeenivaraohjelmaa sekä kansallista eläingeenivaraohjelmaa. Luken toiminnan sopeuttaminen vähenevien määrärahojen edellyttämällä tavalla vaikuttaa geenivarakokoelmien suojeluun, säilytykseen, saatavuuteen ja geenivaratoimintojen organisoitumiseen Lukessa. Järjestelytarpeita aiheutuu toimipaikkaverkoston karsinnasta ja uusien toimintamallien käynnistämisestä. MMM myönsi lisätalousarviobudjetin kattamaan syntyviä lisäkustannuksia. Tarvittavat toimet toteutetaan kolmena alaprojektina: 1) Pelto- ja puutarhakasvien geenivaraturva; 2) metsäpuiden geenivaraturva ja 3) Eläingeenivaraturva. Tavoitteena on turvata pohjoisiin olosuhteisiimme hyvin sopeutuneiden viljelykasvien, metsäpuiden ja kotieläinten geenivarojen suojelu ja saatavuus jalostukseen, tuotteistamiseen ja kuluttajille. Suojelutoimin vastataan maa- ja metsätaloushallinnon strategioihin ja kansainvälisten sopimusten sitoumuksiin.

Tavoitteet, vaikuttavuus ja hyödyt