Oppia ja tiedettä kasvigeenivaroista –pilotti ilmiöpohjaisesta oppimisesta

GEENIVARAOPPI

Alkamispäivä

01.01.2014

Päättymispäivä

31.12.2016

Tiivistelmä

Hankkeessa luodaan opetusmateriaalia kansallisista kasvigeenivaroista kansainvälisessä kontekstissa. Audiovisuaaliset opetusmateriaalit rakennetaan perusopetuksen ylä- ja alakoulujen eri oppiaineisiin ja toisen asteen soveltuville koulutusaloille (puutarhatalous- sekä hotelli- ravintola- ja cateringala). Hankkeen kesto: 2014- 2016 (36kk). Hanke toteuttaa kansallisen kasvigeenivaraohjelman tiedotus- ja opetustavoitteita. Kasvigeenivaroilla tarkoitetaan maa-, metsä- ja puutarhatalouden viljeltyjen kasvien monimuotoisuutta. Kasvigeenivaroja ovat maatiaiskasvit, vanhat viljelylajikkeet ja niiden luonnonvaraiset sukulaiset sekä jalostusaineistot. Kasvigeenivarat ovat merkittävä osa kunkin maan viljely-, ruoka- ja tapakulttuuria. Niiden biologinen ja kulttuurinen monimuotoisuus vaihtelee paikkakunnittain, mikä antaa luonnollisen keinon tarkastella ilmiötä paikallisista erityispiirteistä käsin. Kasvigeenivarojen opiskelu on usean oppiaineen välistä integrointia ja konkreettisena ilmiönä se on hyvä kohde tutkivalle oppimiselle. Se myös tukee paikallisen perimätiedon ja kulttuurin siirtymistä sukupolvelta toiselle. Kehittämishankkeen aikana opettajat tutustuvat monialaisesti kasvigeenivaroihin, niiden viljelyyn ja käyttöön. Avainopettajat avustavine kollegoineen valmistavat kullekin ikäluokalle ja oppiaineeseen sopivaa opettajille ja oppilaille suunnattua materiaalia. Materiaali on verkosta vapaasti saatavilla. Hanketta vetää Luke ja vastuuvetäjänä toimii FM,tutkija, biologian ja maantieteen opettaja Merja Hartikainen. Työryhmään kuuluu Luken geenivaratutkijoita ja Kansallisen kasvigeenivaraohjelman koordinaattori, avainopettajaryhmä sekä visuaalisen oppimateriaalipaketin tuottaja. Ohjausryhmässä on edustajat Maa- ja metsätalousministeriöstä, Opettajankoulutuslaitoksesta (HY), Lukesta, Turun Yliopiston kulttuurituotannon tutkimuksesta, ammatillisesta oppilaitoksesta, lukiosta, Kotitalousopettajien liitosta, Metsähallituksesta ja perusopetuksesta.