Geenivaralain toimivaltaisen viranomaisen tehtävät

Geenivaralaki

Alkamispäivä

01.01.2016

Päättymispäivä

31.12.2026

Tavoitteet

Projektissa hoidetaan geenivarojen saatavuuteen ja hyötyjen oikeudenmukaiseen jakooon liittyvät toimivaltaisen viranomaisen tehtävät Geenivaralain (HE 126/29015) mukaisesti. Luken toimivaltaan kuuluvat kotieläinten ja maa- , metsä-, riista ja kalatalouden geenivarat, elintarvikkeisiin, maatalouteen tai jalostukseen käytettävät viljelykasvien luonnonvaraisten sukulaislajien geenivarat ja näihin liittyvä alkuperäiskansojen perinteinen tieto (11§).

Tuotokset