Valtakunnallinen Green Care Koordinaatiohanke

GCKoordi

Alkamispäivä

19.06.2015

Päättymispäivä

31.03.2018

Tavoitteet

Hankkeen tavoite on tehostaa maaseutuohjelmarahoituksen suuntaamista alan toimintaedellytysten parantamiseksi ja yritystoiminnan edistämiseksi. Hankkeen tavoitteena on lisätä teemakohtaista verkostoitumista, sekä alueellisten toimijaverkostojen yhteistyötä ja työnjakoa. Koordinaatiohanke julkaisee verkkosivut ja kokoaa sinne alan keskeiset tietolähteet ja toimijat. Hanke edistää suomalaisen Green Care -konseptin kehittämistä LuontoHoivan ja LuontoVoiman laatumerkkien avulla.

Tuotokset

Hankkeen tuloksena on kuukausittain ilmestyvä Green Care -uutiskirje, uusi suomalainen Green Care -tietoportaali, sekä Green Care -laatumerkit LuontoHoivan ja LuontoVoiman palveluille. Hanke työstää laatumerkkien kriteeristön, ohjeet, hallintajärjestelyn, hakudokumentit (mm. Green Care -laatutyökirja), esitteet sekä näiden englannin ja ruotsinkieliset käännökset. Green Care -uutiskirje, verkkosivut ja laatumerkki jäävät hankkeen jälkeen Green Care Finland ry:n käyttöön ja ylläpitoon.