Forssan seudun Green Care-klusteri Pääprojekti

GC-FORSSA Pääprojekti

Alkamispäivä

01.01.2016

Päättymispäivä

31.12.2017

Tiivistelmä

LounaPlussan/EU:n Maaseuturahaston rahoittama hanke on luonteeltaan kehittämishanke, jonka tarkoituksena on uuden luontolähtöiseen toimintaan liittyvän klusterin perustaminen ja toiminnan käynnistäminen. Hankkeen kohderyhmän muodostavat paikalliset toimintaansa aloittavat ja jo toiminnassa olevat luontolähtöisiä palveluita tuottavat yritykset, pk-yritykset ja suuryritykset sekä tutkimusorganisaatiot.

Klusterin tarkoituksena on kannustaa innovatiivista toimintaa edistämällä 1) intensiivistä vuorovaikutusta, 2) markkinointia ja palvelujen konseptointia sekä 3) osaamisen ja asiantuntemuksen vaihtoa. Klusteri osallistuu tehokkaasti osaamisen siirtoon, verkostoitumiseen ja tietojen levittämiseen siihen kuuluvien yritysten keskuudessa.

Toimenpiteet
Hanke keskittyy uuden luontolähtöiseen toimintaan liittyvän klusterin perustamiseen ja toiminnan käynnistymiseen seuraavin keinoin:

1)Paikallisen Green Care -klusterin eli riippumattomien yritysten ryhmittymän perustaminen. Klusterin tavoitteena on yhdistää Forssan seudun luontolähtöisiä palveluja tarjoavat yritykset (uudet yritykset, pk-yritykset ja suuryritykset) sekä paikalliset tutkimusorganisaatiot (HAMK ja Luke) ja sitä kautta tukea yritysten välistä yhteistyötä ja luontolähtöisen toiminnan kehittämistä ja juurruttamista seutukunnassa. Vastuutahot HAMK ja Luke.

2) Toiminnan käynnistäminen yhteistyössä yrittäjien ja julkisen ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa yhteisten seminaarien ja työpajojen (yhteensä 10 kpl) avulla.
Seminaarit ja työpajat järjestetään teemallisesti niin, että kehittämisprosessin aikana syntyvät uudet ideat ja innovaatiot esitellään pohdittavaksi seuraavissa työpajoissa, joissa mietitään niiden käyttöönoton mahdollisuuksia Forssan seudulla. Hankkeen alussa järjestetään aloitusseminaari ja hankkeen lopussa loppuseminaari ja niiden välissä tasaisin välein kahdeksan teemallista työpajaa. Vastuutahot HAMK (2 seminaaria ja 3 työpajaa) ja Luke (5 työpajaa).

3) Yrityskohtaisten konsultaatioiden (1 konsultaatiokäynti/yritys) järjestäminen yritysten tarpeiden mukaan. Vastuutahot HAMK ja Luke.

4) Projektihallinto. Vastuutaho HAMK.