Kohti tulevaisuusorientoitunutta energiamuutosta: Ennakoiva monitasoinen lähestymistapa hajautetun uusiutuvan energian muutokseen

FutWend

Alkamispäivä

01.08.2016

Päättymispäivä

31.12.2019

Tavoitteet

Projektissa kehitetään MLP-viitekehystä vaihtoehtoisia tulevaisuuksia huomioivaan suuntaan, analysoidaan energiasektorin murrosta kohti uusiutuvia ja hajautettuja energialähteitä sekä tuotetaan ja välitetään politiikka-relevanttia tietoa tämän kehityksen edellytyksistä ja esteistä.

Tuotokset

Tarkennettu aineistonhankintasuunnitelma, viestintäsuunnitelma.