Kohti tulevaisuusorientoitunutta energiamuutosta: Ennakoiva monitasoinen lähestymistapa hajautetun uusiutuvan energian muutokseen

FutWend

Alkamispäivä

01.08.2016

Päättymispäivä

31.12.2019

Tavoitteet

Projektissa tutkitaan ajureita, toimijoita, ajatusmalleja, poliittista ohjausta ja instituutioita, jotka vaikuttavat energiasektorin kehittymiseen kestävämpään suuntaan. Käytämme MLP-viitekehystä ja kehitämme sitä vaihtoehtoisia tulevaisuuksia huomioivaan suuntaan, analysoiden energiasektorin murrosta kohti uusiutuvia ja hajautettuja energialähteitä. Tuotamme politiikka-relevanttia tietoa tämän kehityksen edellytyksistä ja esteistä. Erityisesti tarkastelemme biokaasua, haketta ja maalämpöä

Tuotokset

Tuotamme tieteellisiä artikkeleita, esitelmiä ja populaarijulkaisuja soveltuville forumeille. Aiheina hajautetun uusiutuvan energian ja erityisesti biokaasun käsittelystä keskeisissä politiikkadokumenteissa, biokaasun liiketoimintamallit ja tulevaisuuden mahdollisuudet, suomalaisten näkemykset hajautettua uusiutuvaa energiaa koskien.