Metsien rakenteellisen ja toiminnallisen monimuotoisuuden vaikutukset metsätuhoriskeihin sekä metsätalouden kestävyyteen

FUNPOTENTIAL

Alkamispäivä

01.04.2021

Päättymispäivä

31.03.2024

Tavoitteet, vaikuttavuus ja hyödyt

Metsätuhojen on ennustettu yleistyvän ilmaston muuttuessa ja lämmetessä, jolloin ne ovat myös kasvava uhka ilmastonmuutoksen hillinnälle ja metsätaloudelle. Hanke tutkii- metsätuhojen taustatekijöitä ja niiden odotettuja muutoksia Euroopassa,- miten metsätuhojen negatiivisia vaikutuksia voitaisiin vähentää metsänhoidolla. - mitkä ovat metsätuhojen taloudelliset vaikutukset ja miten metsänomistajia voitaisiin kannustaa kestävämpään ja paremmin tuhoja sietävään metsänhoitoon.1. Tietoa metsätuhoihin vaikuttavista tekijöistä ja työkaluja metsätuhojen vaikutusten mallintamiseen2. Tietoa metsänhoitomenetelmistä, jotka huomioivat metsätuhoriskit ja niistä palautumisen3. Arvioita metsätuhoriskit huomioivan metsänhoidon kustannustehokkuudesta eri tapauksissa Euroopassa4. Tietoa kannusteiden tehokkuudesta vahvistaa metsien hiilitaseita muuttuvassa ilmastossa tuhojen yleistyessä