Maatalouden rakennetutkimus 2016

FSS 2016

Alkamispäivä

01.01.2016

Päättymispäivä

31.12.2018

Tavoitteet

Maatalouden rakennetutkimus selvittää maatilojen ja puutarhayritysten työvoiman käyttöä, pienyritystoimintaa, internet-yhteyksiä, energian käyttöä, peltomaan hoitoa ja kastelua, karjanlannan käyttöä sekä tiedonsaantia.

Tuotokset

Tilastoja joiden avulla voidaan seurata maa- ja puutarhatalouden rakenteen kehittymistä Suomessa. Tiedot ovat myös vertailukelpoisia muiden Euroopan talousalueen maiden maatalouden rakennetutkimukseen perustuvien maa- ja puutarhatalouden tilastojen kanssakanssa.Tilastot julkistetaan Luonnonvarakeskuksen stat.luke.fi -palvelussa