Fosforilannoituksen satovasteet moderneilla korkean satopotentiaalin lajikkeilla

FOSA Fosforilannoituksen satov

Alkamispäivä

01.03.2015

Päättymispäivä

30.06.2018

Tavoitteet

Tuottaa päivitettyä tietoa fosforilannoituksen satovasteita (ohra, vehnä ja nurmikasvit) käytettäessä moderneja, korkean satopotentiaalin lajikkeita ja tarpeenmukaista kasvinsuojelua.
Huomioida karjanlanta nurmen fosforilannoitteena, sekä sen vaikutus sadon määrään, laatuun, maan viljavuusfosforin tilaan ja fosforitaseisiin.

Tuotokset

Koetulokset vuodelta 2017.
Kolmen koevuoden yhteenvetotulokset vuoden 2018 puolella.
Artikkeli/haastattelu kotimaisessa alan lehdessä.
Tieteellinen artikkeli v 2018