Metsän luontaisen uudistumisen ja erirakenteisuuden hyödyntäminen metsätaloudessa

FORWARD

Alkamispäivä

01.03.2017

Päättymispäivä

31.12.2019

Tavoitteet

Projektissa kehitetään metsänkasvatusmenetelmiä, jotka ottavat huomioon metsiin kohdistuvat monikäytön paineet sekä pohjoisen luonnon haavoittuvuus. Hankkeessa hyödynnetään ja edelleen kehitetään jo saavutettuja tuloksia tutkimuksista liittyen eri-ikäisrakenteiseen ja 2-jaksoiseen metsänhoitoon sekä metsien luontaiseen uudistamiseen.

Tuotokset

Projektin tärkeimmät tuotokset ovat ohjeistuksia vaihtoehtoisten metsänhoitomenetelmien ja luontaisen uudistamisen soveltamisesta eri metsäympäristöissä. Ohjeistus perustuu käytännön mittakaavassa testattujen menetelmien tuloksiin (taimettuminen ja puuston kasvu). Tulokset julkaistaan myös kansainvälisissä tieteellisissä artikkeleissa.