Metsän luontaisen uudistumisen ja erirakenteisuuden hyödyntäminen metsätaloudessa

FORWARD

Alkamispäivä

01.03.2017

Päättymispäivä

31.12.2020

Tiivistelmä

1) Tausta ja tavoitteet
Projektissa kehitetään metsänkasvatusmenetelmiä, jotka ottavat huomioon metsiin kohdistuvat monikäytön paineet sekä pohjoisen luonnon haavoittuvuus. Hankkeessa hyödynnetään ja edelleen kehitetään jo saavutettuja tuloksia tutkimuksista liittyen eri-ikäisrakenteiseen ja 2-jaksoiseen metsänhoitoon sekä metsien luontaiseen uudistamiseen.

2) Toteutus
Projektissa analysoidaan aikaisemmin eri puolille Suomea perustettuja metsänhoidon kokeita.

3) Tuotokset
Projektin tärkeimmät tuotokset ovat ohjeistuksia vaihtoehtoisten metsänhoitomenetelmien ja luontaisen uudistamisen soveltamisesta eri metsäympäristöissä. Ohjeistus perustuu käytännön mittakaavassa testattujen menetelmien tuloksiin (taimettuminen ja puuston kasvu). Saatuja tuloksia on esitelty eri sidosryhmille mm. seminaareissa, ja pitempiaikaisen seurannan tulokset julkaistaan kansainvälisissä julkaisuissa sekä eri sidosryhmille suunnatuissa raporteissa ja tiedotustilaisuuksissa.


4) Vaikuttavuus ja käytäntöön vienti
Tulokset eri menetelmien soveltuvuudesta erilaisissa metsissä välitetään käytännön metsätoimijoille mm. Metsähallitukselle ja Metsäkeskukselle. Alustavien tulosten pohjalta on jo annettu suosituksia eri menetelmien toimivuudesta.

5) Asiakkaat
Käytännön metsätoimijat (esim. Metsähallitus, yksityiset metsänomistajat, Metsäkeskus, metsänhoitoyhdistykset) sekä kotimainen ja ulkomainen tutkimusyhteisö.

Tavoitteet, vaikuttavuus ja hyödyt

Projektissa kehitetään metsänkasvatusmenetelmiä, jotka ottavat huomioon metsiin kohdistuvat monikäytön paineet sekä pohjoisen luonnon haavoittuvuus. Hankkeessa hyödynnetään ja edelleen kehitetään jo saavutettuja tuloksia tutkimuksista liittyen eri-ikäisrakenteiseen ja 2-jaksoiseen metsänhoitoon sekä metsien luontaiseen uudistamiseen.

Projektin tärkeimmät tuotokset ovat ohjeistuksia vaihtoehtoisten metsänhoitomenetelmien ja luontaisen uudistamisen soveltamisesta eri metsäympäristöissä. Ohjeistus perustuu käytännön mittakaavassa testattujen menetelmien tuloksiin (taimettuminen ja puuston kasvu). Tulokset julkaistaan myös kansainvälisissä tieteellisissä artikkeleissa.