Forest mycovirome

FORVIROME

Alkamispäivä

01.09.2017

Päättymispäivä

31.08.2021

Tavoitteet

Projektissa tutkitaan patogeenisillä, saprofyyttisillä ja mutualistisilla metsäsienillä esiintyvien virusten ekologista merkitystä. Kenttätutkimusten avulla selvitetään, voisiko virusten avulla rajoittaa juurilahosienten levintää, jolloin esimerkkilajeina käytetään männynjuurikääpää ja mesisieniä. Edelleen tutkitaan symbionttisissa sienijuurissa (mykorritsat) esiintyvien tieteelle uusien virusten merkitystä isäntäsientensä fenotyypin säätelyssä. Selvitetään myös sienivirusten lajienvälisen siirtymisen yleisyyttä, mekanismeja ja merkitystä, sekä karikkeen ja maaperän sieniyhteisön virusten diversiteettiä ja yleisyyttä.

Tuotokset

Isogeeniset sienikannat virusten vaikutusten testaamista varten, virusgenomin sekvenssidata, männynjuurikäävän virusten esiintymisen kartoituksen alkuunsaanti