Metsien monikäyttö ja ekosysteemipalvelut

forSERVICE

Alkamispäivä

01.01.2018

Päättymispäivä

31.12.2019

Tavoitteet

Tavoitteena on 1) löytää indikaattoreita kuvaamaan metsien monimuotoisuudessa ja ekosysteemipalveluissa tapahtuvia muutoksia metsien käytön seurauksena, 2) analysoida monimuotoisuuden ja ekosysteemipalveluiden välisiä vaihtosuhteita ja toteuttaa niiden numeerinen optimointi, ja mallien visualisointi Metsämittarissa, 3) asiantuntemuksen levittäminen kansallisesti ja kansainvälisesti kv. verkostojen, projektien ja julkaisujen avulla sekä esittelemällä tuloksia eri foorumeilla.

Tuotokset

Monimuotoisuusindikaattorit MELA-järjestelmässä Metsämittarin jatkokehittelyä varten.
Julkaisut: 15-20 refereejulkaisua