Luomututkimuksen koordinointi Luomuinstituutissa 2

FORICoor2 Luomututk. koord.

Alkamispäivä

01.01.2016

Päättymispäivä

31.12.2016

Tiivistelmä

1) Tausta ja tavoitteet: kansainvälistä ja suomalaista luomututkimusta tehdään paljon, mutta tutkimustulokset jäävät pääosin tiedottamatta elinkeinoon ja päättäjille. Projektin tavoitteena on luomututkimuksen disseminointi eri kohderyhmille. Tavoitteena on tutkimustulosten parempi hyödyntäminen

2) Toteutus: Luken ja muiden tietokantojen avulla, sekä tutkijaverkostojen avulla (esim Research gate) kerätään vertaisarvioituja artikkeleita, joista kirjoitetaan suomenkielellä n 1 A4 lyhennelmä, joka julkaistaan (ml. linkki alkuperäiseen artikkeliin) Luomuinstituutin sivuilla

3) Tuotokset: Artikkelilyhennelmät

4) Vaikuttavuus ja käytäntöön vienti: tutkitun tiedon jakaminen mahdollisimman laajasti

5) Asiakkaat: tutkijat, ruokaketjun toimijat, kuluttajat, päättäjät