Luomututkimuksen koordinointi Luomuinstituutissa

FORIcoor

Alkamispäivä

01.01.2014

Päättymispäivä

31.12.2015

Tiivistelmä

Helsingin yliopiston ja MTT:n perustama Luomuinstituutti koordinoi Suomessa tapahtuvaa tieteellistä luomututkimusta. Luomuinstituutin tutkimuskoordinaattorin tehtävänä on vastata tästä koordinaatiotyöstä. Työhön kuuluu elinkeinon ja sidosryhmien tutkimustarpeiden kartoitus, tarpeiden välittäminen tutkijoille ja neuvottelu rahoittajien kanssa.