FORGER – Towards the Sustainable Management of Forest Genetic Resources in Europe

FORGER - Towards the Sustainable Managem

Alkamispäivä

01.03.2012

Päättymispäivä

29.02.2016

Tiivistelmä

FORGER -hankkeen tavoitteena on koota tietoa metsäpuulajien geneettisen muuntelun määrästä ja jakautumisesta Euroopassa. Koottua dataa verrataan geenivarojen suojeluyksiköiden paikkatietoihin ja näiden tietojen pohjalta tehdään lajikohtaisia gap-analyyseja, joiden avulla arvioidaan tämänhetkisten geenivarojen suojelutoimien riittävyyttä Euroopassa tutkimuslajien osalta. Hankkeessa mukana olevat lajit ovat kuusi (Picea abies), mänty (Pinus sylvestris), tammi (Quercus robur ja Q. petraea) sekä pyökki (Fagus sylvatica).