Metsien käytön intensiteetti

ForestRLquick

Alkamispäivä

01.05.2017

Päättymispäivä

31.12.2017

Tavoitteet

Maankäyttösektorin EU:n ilmastopolitiikkaan vuoden 2020 jälkeen sisällyttävän asetuksen valmistelussa on käytettävissä luotettavaa, tutkimukseen perustuvaa tietoa Suomen metsätaloudesta.

Tuotokset

Projekti tuottaa vaihtoehtoisia tapoja määrittää metsien käytön intensiteetti ja arviot niiden vaikutuksesta metsien vertailutasoon.