ForestRL Maankäytön muutosten seurannan kehittäminen (MBY)

ForestRL

Alkamispäivä

01.03.2017

Päättymispäivä

31.12.2018

Tavoitteet

Maankäyttösektorin EU:n ilmastopolitiikkaan vuoden 2020 jälkeen sisällyttävän asetuksen valmistelussa on käytettävissä luotettavaa, tutkimukseen perustuvaa tietoa Suomen metsätaloudesta.

Tuotokset

Projekti tuottaa kuvauksen kuinka metsien vertailutaso voidaan laatia lopullisen asetuksen mukaisesti (oletus että lopullinen asetus on olemassa). Metsien käytön intensiteetin määritys kuvataan, sekä se kuinka sitä käytetään projektion laadinnassa. Lisäksi kuvataan tarvittavat tietolähteet, parametrit sekä mallit ja ohjelmistot.