Ruokajärjestelmän kokonaistarkastelu

FOODSYS

Alkamispäivä

01.01.2014

Päättymispäivä

31.12.2016

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on Suomen ruokajärjestelmän kestävyyden arviointi. Tämä edellyttää ruokaketjun eri vaiheiden, ruokajärjestelmän toimintamallien ja rakenteiden sekä kulutuksen samanaikaista tarkastelua. Huomiota tullaan kiinnittämään erityisesti ruokajärjestelmän kokonaiskestävyyteen, jolloin riippuvuus fossiilisista ja tuontipanoksista on keskeistä. Huomiota kiinnitetään myös maatalouden rakennemuutokseen, tuotannon alueelliseen jakautumiseen sekä maatalous- ja elintarviketuotteiden tuontiin ja vientiin. Tarkastelussa otetaan huomioon perinteisten ruoka-, maatalous-, ympäristö- ja maaseutupolitiikkojen lisäksi ne politiikat, joilla ohjataan energian, uusien kemikaalien sekä jätteiden hyödyntämistä. Ruokajärjestelmän arvotaustaa selvitetään. Ruokavalion ja kulutuksen muutoksia arvioidaan samanaikaisesti ravitsemuksen ja ympäristövaikutusten suhteen, minkä pohjalta voidaan edistää ruoan kulutuksen kestävyyttä kokonaisvaltaisesti, niin politiikkaohjauksen kuin tuotannon ja ruokavalion kehittymisenkin kannalta. Kokonaisvaltaisella tutkimusotteella pyritään välineisiin, joilla voidaan parantaa systeemin tehokkuutta ja kestävyyttä sekä tuoda suomalainen elintarvikejärjestelmä suurellekin yleisölle käsitettävällä tavalla yleiseen biotaloutta koskevaan keskusteluun. Hanke koostuu koordinaatiohankkeesta ja kahdeksasta työpaketista. Koordinaatiohankkeen tavoite on jäsentää kokonaisuutta. Työpaketit tuovat kokonaisuuteen keskeistä tietoa kokonaisuuden eri osista ja niiden kehityksestä. Työpaketit: TP0: Koordinaatiohanke, vetäjä Laura Kitti TP1: Ruokaturva, vetäjä Jyrki Niemi TP2: Peltotilastoista sisältöä kasvintuotannon kokonaistarkasteluun, uusien tutkimusmenetelmien kehittämiseen sekä karttaesityksiin (PELTIKARTTA), vetäjä Marjo Keskitalo TP3: Ruokajärjestelmän arvobarometri, vetäjä Eija Pouta TP4: An integrated analysis of sustainable food consumption, vetäjä Xavier Irz TP5: Elintarvikeketjun arvonlisäysvaikutukset, vetäjä Marja Knuuttila TP6: Valkuaisomavaraisempi Suomi, vetäjä Marketta Rinne TP7: Alueellinen tarkastelu a) Muutos ajassa ja tilassa, vetäjä Olli Wuori b) Alueellinen kestävyys, vetäjä Merja Saarinen TP8: Vähähiilisen maatalouden skenaariot ja uudet ohjauskeinot, vetäjä Pasi Rikkonen