Ruokahävikki-sateenvarjo

Foodspill2 Ruokahävikki -satee

Alkamispäivä

01.01.2011

Päättymispäivä

31.12.2016

Tiivistelmä

FOODSPILL-hankekokonaisuuden tarkoituksena on tutkia ruokahävikin määrää, syitä, ympäristövaikutuksia ja vähentämiskeinoja, ja nyt tutkimusotetta ollaan laajentamassa entisestään kattamaan ruokajärjestelmän kiertotalouden ja uudet vaihtoehdot ja ratkaisut myös ruokahävikin ja sivuvirtojen hyödyntämiseksi. Ruokahävikki on noussut tärkeäksi teemaksi ruokaketjun kestävyyttä kehitettäessä ja ympäristövaikutuksia arvioitaessa ja esim. Euroopan unioni on vahvasti ottanut kantaa jäsenmaiden hävikin pienentämiseksi. Aiheeseen liittyy avoimia kysymyksiä kuten ruokajätteen määrittely ruokahävikiksi, ruokaketjun eri sektoreiden tuottamat ruoka- ja biojätemäärät ja niiden erilaiset tutkimusmenetelmät sekä ruoan uudelleenjakaminen. Luke on vahvasti esillä ruokahävikin tutkimuksessa suomessa ja tutkimustulokset ovat saaneet lisäksi laajaa näkyvyyttä tiedotusvälineissä. Aiheesta on julkaistu tieteellisiä artikkeleita vuosittain.
Hankkeen tavoitteena on erityisesti selvittää ajankohtaisia kysymyksiä kuten bio- ja ruokajätteen tilastointia, seurantaa ja raportointia sekä vaikuttamiskeinoja hävikin estämiseksi. Yhteistyötä vahvistetaan viranomaisten, yritysten ja kansalaisjärjestöjen kanssa.
Tarkoituksena on tuottaa syvällistä tietoa ruokaketjun ja kuluttajien tuottamasta ruokahävikistä, sen syntymiseen vaikuttavista tekijöistä ja toimintatavoista, joilla hävikkiä voidaan vähentää ja uusista hyötykäyttömahdollisuuksista osana ruokasektorin kiertotaloutta.