Foodspil ruokahävikki 2017

FOODSPILL 2017

Alkamispäivä

01.01.2017

Päättymispäivä

31.12.2018

Tiivistelmä

FOODSPILL tutkii ruokahävikin määrää, syitä, ympäristövaikutuksia ja vähentämiskeinoja. Tutkimusta laajennetaan entisestään kattamaan ruokajärjestelmän kiertotalous ja sen ratkaisut ruokahävikin ja sivuvirtojen hyödyntämiseksi. Ruokahävikki on noussut tärkeäksi teemaksi ruokaketjun kestävyyttä kehitettäessä ja ympäristövaikutuksia arvioitaessa sekä esim. Euroopan unioni on vahvasti ottanut kantaa jäsenmaiden hävikin pienentämiseksi. Aiheeseen liittyy avoimia kysymyksiä kuten ruokajätteen määrittely ruokahävikiksi, ruokaketjun eri sektoreiden tuottamat ruoka- ja biojätemäärät ja niiden erilaiset tutkimusmenetelmät. Tämä hanke koskee koko ruokajärjestelmää.