Innovatiivinen ruokaketju strategiatyö

FoodChain strategia

Alkamispäivä

01.04.2016

Päättymispäivä

31.12.2016

Tiivistelmä

Temaattisilla ohjelmilla on tärkeä osa Luken strategiaprosessissa. Ohjelman strategian tavoitteena on määrittää:
-ennakoidut haasteet ja muutosajurit
-toimintaympäristön muutos erityisesti Suomessa
-kilpailija-analyysi
-ohjelman ja moduulien tuomat arvolupaukset asiakkaillemme