FUSIONS – Food Use for Social Innovation by Optimising waste prevention Strategies (FUSIONS)

Food Use for Social Innovation

Alkamispäivä

01.08.2012

Päättymispäivä

31.07.2016

Tiivistelmä

FUSIONS on Euroopan unionin nelivuotinen hanke, johon osallistuu yliopistoja, tutkimuslaitoksia, kuluttajajärjestöjä ja yrityksiä. Osanottajien tavoitteena on vähentää ruokahävikin määrää kannustamalla sosiaalisiin innovaatioihin tutkimuksessa, arvioimalla valvontamenetelmiä ja laatimalla toimintapolitiikan suuntaviivoja kansallisille parlamenteille ja EU:lle. FUSIONS-hankkeen koordinaattorina on Wageningen UR Food & Biobased Research tutkimuslaitos. Yhteistyöhankkeessa 21 kumppania 13 eri maasta pyrkii yhdessä vähentämään ruokahävikin määrää. Yhdessä osanottajat muodostavat kokeneen ja eri aloja kattavasti edustavan eurooppalaisen kumppanuuden, jonka piirissä ovat kaikki elintarvikeketjun eri vaiheiden keskeiset toimijat, kuten lainsäätäjät, liike-elämä, kansalaisjärjestöt ja tutkimuslaitokset sekä edellisiin vahvasti sidoksissa olevat kuluttajajärjestöt. FUSIONS-hankkeessa perustetaan eurooppalainen sidosryhmäfoorumi, jonka tavoitteena on saada aikaan yhteinen strategia ja visio siitä, miten elintarvikehävikkiä estetään ja sen määrää vähennetään elintarvikeketjun kaikissa vaiheissa. Keinona ovat sosiaaliset innovaatiot eli uudet ideat (tuotteet, palvelut ja mallit), jotka samanaikaisesti sekä vastaavat sosiaalisiin tarpeisiin vaihtoehtojaan tehokkaammin että luovat uusia sosiaalisia suhteita. Yli 80 eturivin järjestöä on jo ilmaissut tukensa FUSIONS-hankkeelle. Hankkeen yleisinä tavoitteina on lisätä ruokahävikin valvonnan yhdenmukaistamista, elintarvikkeiden käytön optimointia ja innovaatioiden totetuttamiskelpoisuutta sekä vaikuttaa siihen, että EU:n 27 jäsenvaltion ruokahävikkipolitiikalle laaditaan yhteiset suuntaviivat. Näihin keskeisiin tavoitteisiin pyrittäessä syntyy toimintapolitiikkaa ja toimintamallien muuttamista koskevia suosituksia. Niitä FUSIONS-hankkeen sidosryhmäfoorumi hyödyntää kannustaessaan, tukiessaan ja sitouttaessaan keskeisiä toimijoita eri puolilla Eurooppaa pyrkimään tavoitteeseen, jonka mukaan ruokahävikin määrää vähennetään puolella ja elintarvikeketjun resurssien käyttöä viidenneksellä vuoteen 2020 mennessä. Konkreettisia esimerkkejä asioista, joita suositukset voisivat koskea, ovat esimerkiksi yhdenmukaiset viimeisen myyntipäivän tai käyttöpäivän ilmaisevat merkinnät, elintarvikkeiden myyntiajan pidentymiseen johtavat innovaatiot elintarvikeketjun eri vaiheissa sekä luovat ratkaisut, joilla eri sidosryhmien edustajat saadaan muuttamaan käytöstään. Lähtökohtana ovat yhteisesti sovitut määritelmät sekä yhteiset menetelmät ongelman laajuutta ja aiheuttajia tarkasteltaessa.