Fosfori, maa ja ilmastonmuutos intensiivisessä rehuntuotannossa

FOMA

Alkamispäivä

25.02.2020

Päättymispäivä

31.03.2021

Tavoitteet

Projektin pitkän aikavälin tavoitteena on hyödyntää olemassa olevia fosforivaroja sekä maatalousmaissa lisätyn fosforin varantoja mahdollisimman tehokkaasti. Hankkeessa hyödynnetään arvokkaita koesarjoja, joiden tuottaman tiedon avulla voidaan ymmärtää maan fosforidynamiikka sekä fosforin käyttökelpoisuuden että ympäristövaikutusten kannalta muuttuvassa ilmastossa.

Tuotokset

Fosforin käyttökelpoisuuden muutoksen kvantitatiivinen määritys.