Forest Business Innovation and Advancement in the Northern Periphery

FOBIA

Alkamispäivä

01.05.2017

Päättymispäivä

31.05.2020

Tavoitteet

Projektin tavoite on vahvistaa Suomen, Ruotsin, Skotlannin ja Irlannin pohjoisilla ja syrjäseuduilla toimivien metsäpalveluyritysten kilpailukykyä. Projektin taustalla on tarve parantaa metsäpalveluyritysten kykyä vastata uusiin vaatimuksiin

Tuotokset

(1) Työkaluja metsäkoneyritysten toiminnallisen tehokkuuden seurantaan ja kehittämiseen: (2) Internet-pohjainen työkalupakki sähköisten alustojen hyödyntämiseen osaamisen kehittämisessä, verkostoitumisessa ja markkinoinnissa