Fast Microbial Analysis

FMA Fast Microbial Analysis

Alkamispäivä

01.08.2013

Päättymispäivä

31.12.2015

Tiivistelmä

Projekti keskittyy kuluttajille suunnatun nopean ja tarkan mikrobiologisen analyysin kehittämiseen. Tarkasteluketju kattaa koko ruuan tuotannon ketjun raaka-aineiden tuotannosta kuluttajalle saakka. Projektin päätavoitteet ovat: 1) alentaa mikrobien havainnointirajaa kehittyneellä mittausteknologialla, 2) alentaa SERS menetelmän (Raman spektroskopia) substraattituotannon kustannuksia, 3) lyhentää aikajännettä näytteenotosta analyysiin ja 4) löytää uusia, innovatiivisia sovellutuksia mittaukseteknologian käytön kasvattamiseksi. Hanke soveltuu Tekesin "Yliaistillinen havaitseminen" avaukseen sillä 1) mikrobikontaminaatiota ei voi havaita aistinvaraisesti riittävän ajoissa, 2) SERS on mittausteknologiana mikrobisovelluksissa varsin uusi, 3) tarve nopeille ja tarkoille mittausteknologioille kasvaa koko ajan, mikä johtaa markkinoiden kasvuun ja 4) sovellus ja sen toteutus on uusi ja innovatiivinen