Instituutioiden yhteensopivuus suurpetopolitiikassa

FITPA

Alkamispäivä

01.08.2011

Päättymispäivä

31.12.2015

Tiivistelmä

Susikannan hallinta aiheuttaa yhteiskunnallisia jännitteitä Lounais-Suomessa. Villieläinten ja ihmisten elämänmuotojen yhteensovittamiseksi on luotu erilaisia yhteiskunnallisia järjestelyjä, esimerkiksi lakeja ja kannanhallinnan suunnitelmia. Aina järjestelyt eivät kuitenkaan sovi hyvin yhteen ongelmien, paikallisten tapojen tai inhimillistä toimintaa ohjaavien muiden instituutioiden ja järjestelyjen kanssa. Tämän hankkeen tarkoituksena on luoda ratkaisuja joilla voidaan parantaa yhteensopivuutta. Sovellamme toimintatutkimuksellista tutkimusstrategiaa