Matens rutt – Fisken

Fisken

Alkamispäivä

02.10.2013

Päättymispäivä

01.04.2015

Tiivistelmä

Det övergripande huvudmålet med detta projekt är att stöda barn och unga i att lära sig att kritiskt tänka och överväga sina matval för en bättre personlig hälsa, ett välmående samhälle och en välmående miljö. Detta uppnås genom att barn och unga får lära sig genom egen erfarenhet om maten och näringen och att maten med hjälp av skolan kopplas konkret till deras vardag. Insikten av hur man med egna matval kan påverka sin egen hälsa och omgivande samhällets och miljöns välmående är betydande. Tyvärr, blir dagens barn och unga allt mer fjärmade från maten och dess ursprung, för att inte tala om förståelsen av hur matproduktionen påverkar hållbarheten i samhället och miljön. På samma gång ökar matrelaterade sjukdomar (fetma, diabetes) och allergier, även hos unga. Inhemsk fisk är en förstaklassig proteinkälla, men lokalt fiskad fisk ses sällan på matsedeln i skolor. Importerad sej och fiskpinnar, igen, är dock vanligt förekommande. Matvanor etableras redan i ung ålder. På sidan om hemmet har skolan en stor fostrande uppgift angående mat. Läroplanen styr undervisningen i skolorna och vad eleverna ska lära sig. Läroplanen kommer att fungera som grunden för undervisningsmodellerna. Detta projekt är ett fristående lokalt delprojekt av ett större nationellt projekt MOR - Meidän Oma Ruoka. Huvudmålet med MOR är samma som med detta delprojekt, men att på nationell nivå skapa ett nätverk av producenter som kan erbjuda sina tjänster åt skolorna, ett stort antal pedagogiskt korrekta och framgångsrika undervisningsmodeller och lärarskolning. På båda nationella språken. Målet är inte om att hitta på något nytt, utan att demonstrera hur man genom nytänkande och enkla metoder kan stöda hållbar utveckling. Detta uppnås genom att främja barns och ungas kritiska tänkande (bondförnuft) angående personliga konsumtionsval, så att de kan avgöra betydelsen av sina val på både ekologiska, ekonomiska och socio-kulturella nivåer. Detta delprojekt kommer att koppla fisken och fiskerinäringen till skolorna genom läroplanen. Detta innebär att vi kommer att utarbeta en undervisningsmodell om fisken och fiskerinäringen, vilken är baserad på läroplanen. En undervisningsmodell är ett ”recept” med bilder och instruktioner hur en lärare ska genomföra ett undervisningsblock. Detta ”recept” kommer att utformas tillsammans med lärare, lärarutbildare och fiskare, och därefter testas tillsammans med elever. Testet med eleverna kommer att visa undervisningsmodellens funktionsduglighet och dess effektivitet angående inlärning och attitydförändring. Undervisningsmodellen, ”receptet”, utvecklas och testas ur lärarsynvinkel under lärarfortbildningen, så att slutprodukten är tillräckligt informativ, klar och motiverar lärare att utnyttja den. Slutprodukten, det testade ”receptet” kommer att publiceras elektroniskt. Detta ”receptet” kan laddas ned av varje lärare som önskar ta upp fisken och fiskerinäringen i sin undervisning eller av fiskare som vill erbjuda sig att ta emot en skolklass. Detta delprojekt riktar sig till lågstadium och daghem och är tvådelat. I första delen testas och vidareutvecklas en för fiskerinäringen anpassad undervisningsmodell. I den andra delen skolas lärare så att de kan tillgodogöra undervisningsmodellen i sin undervisning.