FISHBOOST – Eurooppalaisen vesiviljelyn kilpailukyvyn parantaminen valintajalostuksella

FISHBOOST Pääprojekti

Alkamispäivä

01.02.2014

Päättymispäivä

01.02.2019

Tavoitteet

Useimpien viljeltyjen kalalajien domestikaatiohistoria on lyhyt, ja niiden sopeutumista kasvatusoloihin voidaan lisätä eläinjalostuksella. FISHBOOST EU-hankkeessa kehitetään eläinjalostuksen ja genomiikan uusia sovelluksia EU:n tärkeimpien kasvatettujen kalalajien (karppi, meribassi, kultaotsasargi, piikkikampela, kirjolohi ja lohi) valintajalostusohjelmien tehostamiseksi.

Tuotokset

Hankkeessa kehitetään menetelmiä kuuden tärkeimmän kasvatetun kalalajin, karpin, meribassin, kultaotsasargin, piikkikampelan, kirjolohen ja lohen, valintajalostusohjelmien tehostamiseksi. Vaikuttavuus yhteiskuntaan toteutuu kun kehitetyillä menetelmillä parannettu kalamateriaali on tarjolla kuluttajille.