Vieraslaji LIFE

Finvasive LIFE

Alkamispäivä

01.07.2018

Päättymispäivä

31.12.2023

Rahoittajat

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on edistää vieraskasvilajien torjuntaa Suomessa ja torjuntamenetelmien kehittämistä.

Tuotokset

Tietoa uusista vieraskasvilajien torjuntamenetelmistä.

    

 

VieKas-hankkeessa Luke pyrkii kehittämään ja edistämään ei-kemiallisten torjuntamenetelmien käyttöä jättiputken torjunnassa. Aluksi kartoitetaan aiempia kokemuksia erilaisten menetelmien käytettävyydestä ja tehokkuudesta kirjallisuuden avulla. Koivutisleestä ja turpeesta tehdyn biohajoavan katemateriaalin torjuntatehokkuutta vertaillaan kolmeen muuhun torjuntamenetelmään (muovi, biohajoava kate sekä glyfosaatti) kenttäkokeiden avulla. Tisleen vaikutusta siementen itävyyteen ja siementaimien torjuntaan selvitetään astiakokeiden avulla. Ei-kemiallisten torjuntamenetelmien käytäntöön vientiä edistetään tekemällä opetusvideoita niiden käytöstä jättiputken torjunnassa.