Maa-, metsä- ja puutarhataloutta uhkaavien uusien kasvintuhoojariskien priorisointi FinnPRIO-mallilla

Finn-PRIO Maa- metsä- ja puu

Alkamispäivä

01.01.2015

Päättymispäivä

31.12.2016

Tiivistelmä

FinnPRIO on Eviran ja Luken tutkijoiden yhteistyössä kehittämä malli, jonka avulla Suomen kasvinterveyttä mahdollisesti uhkaavat kasvintuhoojat voidaan tunnistaa suuresta joukosta kasvintuhoojia arvioimalla niiden riskiä yhdenmukaisin kriteerein. Hankkeen tavoite on luokitella kasvinterveyslainsäädännössä mainitut tuhoojat FinnPRIO-mallin avulla sen mukaan, kuinka suuren riskin ne aiheuttavat Suomen kasvintuotannolle. Tavoite on myös verrata tehtyjen tuhooja-arvioiden perusteella karanteenituhoojien riskiä kasvintuotannon eri aloilla. Tuhoojat luokitellaan erikseen niiden 1) maahantulon todennäköisyyden, 2) maahan asettumisen ja maassa leviämisen todennäköisyyden ja laajuuden sekä 3) vaikutusten vakavuuden suhteen. Lisäksi arvioidaan, miten helposti tuhoojien maahantuloa tai maahan asettumista voidaan hallita. Kasvintuhoojien riskiä kasvintuotannon eri aloille, kuten peltokasvituotanto, kasvihuonevihannesten tuotanto jne., tarkastellaan yhdistämällä lajikohtaisten arvioiden tiedot. Hankkeessa tavoitteena on kattaa kaikki kasvinterveyslainsäädännössä mainitut vaaralliset kasvintuhoojat, joiden isäntäkasvaja kasvaa Suomessa, ja joita ei ole jo käsitelty aiemmissa hankkeissa. Arvio pyritään näin ollen tekemään yhteensä noin 110 tuhoojalle.