PROVISION OF HARMONIZED LAND COVER INFORMATION FOR LUCAS FROM THE FINNISH DATASETS

FINLUCAS1

Alkamispäivä

01.01.2015

Päättymispäivä

30.06.2016

Tiivistelmä

Projektissa tutkitaan mahdollisuudet kattaa LUCAS-maankäyttöinventoinnin tietotarpeet kansallisten inventointisysteemien pohjalta, sekä kartoitetaan mahdolliset rajoitukset, joita kansallisten inventointien tuotamalla tiedolla on LUCAS-tietotarpeiden kannalta.