Sikojen kastraation vaihtoehdot – Alternatives to castration of piglets (FINCAS)

FINCAS Sikojen kastraation vai

Alkamispäivä

01.01.2010

Päättymispäivä

31.01.2017

Tiivistelmä

Lihasioiksi kasvatetaan sekä naaras- (imisä) että urospuolisia sikoja (karju tai leikko). Urospuoliset lihasiat yleensä kastroidaan pian syntymän jälkeen, sillä kastroimattomien sikojen lihassa voi esiintyä karjunhajua, jota kuluttajat vierastavat. Mekaanisesti toteutettu kastraatio aiheuttaa kuitenkin sioille kipua ja on siten eläinten hyvinvoinnin näkökulmasta ongelmallista. Tilannetta voidaan helpottaa kivunlievityksellä. Perinteisen mekaanisen kastraation rinnalle on kuitenkin tullut uusi vaihtoehto, immunokastraatio, jossa urossika kastroidaan rokottamalla. Toimenpiteen vuoksi kivesten kehitys hidastuu tai keskeytyy joksikin aikaa ja myös karjunhajun erittyminen lihaan estyy (EFSA, 2004). Immunokastraatiota pidetäänkin eläimelle selvästi kivuttomampana vaihtoehtona kuin perinteistä mekaanista katraatiota. Lisäksi karjun hyvä kasvukyky voidaan hyödyntää lihasikojen kasvatuksessa, jos rokotus tehdään mahdollisimman myöhäisessä vaiheessa. Immunokastraatio edistää sikatuotannon vastuullisuutta, mutta siihen liittyy myös haasteita (EFSA, 2004). Esimerkiksi immunokastraation onnistumisen toteaminen ja immunokastroitujen sikojen ja muiden sikojen erottaminen toisistaan teuraslinjalla saattaa olla haastavaa. Myöskään immunokastraation vaikutuksista tuotantotuloksiin, sikojen valkuais- ja energiaruokintaan eri ruokintavaiheessa ja kasvatuksen taloudelliseen tulokseen ei ole riittävästi tietoa. Esimerkiksi lihasikojen kotimaiset vaiheruokintasuositukset on laadittu imisille ja leikoille, mutta ei karjuille. Immunokastraation etujen ja haittojen selvittämiseksi on tarkasteltava sian koko elinkaarta. Tutkimuksessa selvitetään erilaisten anesthesia- ja kivunlievitysvaihtoehtojen sekä immunokastraation hyötyjä ja haittoja perinteiseen mekaaniseen kastraatioon verrattuna. Eri toimintatapoja tarkastellaan sekä eläinten hyvinvoinnin että tuotannon kilpailukyvyn näkökulmasta. Tutkimuksen tavoitteena on: - Selvittää Improvac-rokotteen vaikutuksia suomalaislla sioilla. Tavoitteena on saada yksityiskohtaisempaa tietoa immunokastraation vaikutuksesta sikojen kasvuun, kasvatuksen taloudelliseen tulokseen ja sikojen terveyteen ja käyttäytymiseen, sekä tarpeista laatia immunokastroiduille sioille omat ruokintasuositukset. - Selvittää immunokastroitujen sikojen ruokintaa, tuotostasoa, taloudellisia tunnuslukuja sekä ympäristövaikutuksia mekaanisesti kastroituihin sikoihin verrattuna. - Selvittää anestesian (paikallispuudutus, yleispuudutus) vaikutuksia porsaiden hyvinvointiin ja lihasikojen kasvtuksen taloudelliseen tulokseen. - Selvittää karjunhajun riskiä suomalaisilla sioilla. Tämä tutkimus toteutetaan Helsingin yliopiston, Luken ja alan toimijoiden yhteistyönä. Luke keskittyy hankkeessa immunokastroitujen ja mekaanisesti kastroitujen sikojen sekä kivunlievityksen taloudellisten tai biologisten tunnuslukujen selvittämiseen sekä immunokastroitujen sikojen suokintaan liittyviin kysymyksiin.