Fenix – suonpohjille uusi elämä

Fenix

Alkamispäivä

01.08.2017

Päättymispäivä

31.12.2019

Tavoitteet

Hankkeessa välitetään turvesoiden maanomistajille, alan yrityksille sidosryhmille sekä metsäammattilaisille tutkimustietoa ja
käytännön toimintamalleja suonpohjien jälkikäytön eri vaihtoehdoista ja toteuttamisesta. Painopisteenä hankkeessa on erityisesti
suonpohjien metsityksen aktivointi tuhkalannoituksen keinoin, mutta tietoa jaetaan myös muista jälkikäyttövaihtoehdoista.

Tuotokset

-Turvetuotannosta vapautuneiden/vapautuvien alueiden maanomistajat saavat tutkit-tua tietoa suonpohjien jälkikäyttöä koskevien päätöstensä tueksi
Turvetuotantoalan yritysten, metsäalan toimijoiden ja muiden alan organisaatioiden ja sidosryhmien tietous ja osaaminen suonpohjien jälkikäyttöratkaisuista lisääntyy
Turvetuotannon aiheuttamat päästöt vesistöihin ja ilmaan vähentyvät
Puuntuhkalle saadaan lisää taloudellisesti kannattavaa käyttöä kiertotaloudessa