Feed Efficiency Towards genetic improvement of feed efficiency in dairy cattle

Feed Efficiency

Alkamispäivä

01.01.2013

Päättymispäivä

31.12.2017

Tavoitteet

Hankkeen päätavoitteet ovat i) luoda kattava tutkimustietokanta rehuhyötysuhdemittauksista, ii) määritellä rehuhyötysuhdeominaisuudet jalostusta varten parhaan taloudellisen tuloksen takaamiseksi, ja iii) kehittää tilakäyttöön sopivia menetelmiä, joilla rehuhyötysuhdeominaisuuksia voidaan mitata.

Tuotokset

Hankkeessa määritellään rehuhyötysuhdeominaisuudet, rehuhyötysuhteen parantamisen taloudellinen arvo, geneettiset parametriestimaatit rehuhyötysuhdeominaisuuksille, ja validoidaan tulokset tutkimusnavetoiden tuloksia käyttäen ja käytännön karjatiloilla. Tuloksista laaditaan tieteellisiä ja kongressiartikkeleita sekä ammattikirjoituksia.