Maatilat sosiaalipalveluiden tukiverkostona. – Farmilla-toimintamallin kehittäminen

FARMILLA

Alkamispäivä

01.01.2014

Päättymispäivä

31.12.2016

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on monissa Euroopan maissa yleistyneen Care Farming-mallin tuominen Suomeen. Monissa maissa maatila-avusteinen toiminta on viime vuosina kasvanut nopeasti. Alankomaissa Care Farming -tiloja on 1100, Norjassa 1100, Italiassa 700 ja Belgian Flanderissa 660. Toiminta kohdistuu useimmiten heikentyneessä sosiaalisessa asemassa oleviin asiakasryhmiin, joille työ- ja päivätoiminnan keinoin tarjotaan yhteisöllistä ja toiminnallista tukea. Maataloussektorin näkökulmasta Care Farming -toiminta on useissa Euroopan maissa tarjonnut runsaasti positiivista julkisuutta maatiloille ja maataloudelle. Mukaan lähteneet viljelijät ovat kokeneet ihmisläheisen työn omalta kohdaltaan kannustavana ja motivoivana liiketoiminnan muotona. Maatila-avusteinen toiminta täydentää sosiaalipalveluiden nykyistä keinovalikoimaa erityisesti maaseutualueilla. Sosiaalipalveluissa korostetaan nykyisin asiakaslähtöisyyttä, jolloin ratkaisumalleja pitää olla useita. Maatila-avusteinen toiminta sopii niille ihmisille, joille fyysinen työnteko luonnon ja eläinten kanssa on luontevaa. Pienimuotoisen perheyhteisön jäsenyys luo osaltaan jatkuvuutta ja turvaa.