Kohti biokaasutuotannon käyttöönottoa lypsykarjatiloilla Pohjois-Savossa II

FarmGas-PS 2

Alkamispäivä

01.06.2021

Päättymispäivä

31.08.2023

Rahoittajat

Tavoitteet, vaikuttavuus ja hyödyt

Tässä hankkeessa luodaan Pohjois-Savoon teknistaloudellinen ja kestävä toimintakonsepti, jossa biokaasun tuotanto ja mädätteen hyödyntäminen tapahtuvat hajautetusti maatiloilla tai maatilojen yhteisissä pienissä, alle 20 000 tn/v, biokaasulaitoksissa. Biokaasun sisältämä energia hyödynnetään sen sijaan keskitetysti joko paineistettuna biokaasuna (CBG) tai nesteytettynä biokaasuna (LBG). Hankkeessa tehtävät skenaariot ovat lähtökohta maatilojenbiokaasulaitosten varsinaiselle investointipilotille 2022-2025.