FADN/Kannattavuuskirjanpidon kehittäminen

Fantti

Alkamispäivä

01.09.2016

Päättymispäivä

31.12.2018

Tiivistelmä

Projektin tarkoituksena on varmistaa kansallisen kirjanpitoaineiston ja FADN-aineiston tuottamisen ja hyödyntämisen jatkuvuus. Projektissa varmennetaan ja kehitetään tähän kokonaisuuteen liittyvien järjestelmien arkkitehtuuripohjaa, kehitetään prosesseja, osaamista ja dokumentaatiota sekä vähennetään näin toimintoon kohdistuvia riskejä.
Projektin esiselvitysvaiheessa tavoitteena on:
1.Tietoteknisen kokonaisuuden ja elinkaaren arviointi, tietojärjestelmien kuvaukset ja suositukset
2.Palvelun ja prosessin kuvaus ja arviointi sekä suositukset tavoitetilalle
3.Lakisääteisen kokonaisuuden (EU-Asetus), viranomaispalveluiden (VOAS) sekä muulla rahoituksella tuotettavien palveluiden (asiakasprosessi) osittaminen, jatkuvuussuunnittelu ja hinnoittelu
4.Dokumentointitarpeiden tunnistaminen
5.Osaamisen jakaminen, roolit, vastuut ja sijaistukset
6.Riskien hallinta ja palvelun vakaus