Kannattavuuskirjanpidon/FADN:n tiedonhallinnan kehittäminen

Fantti 2.0

Alkamispäivä

01.05.2018

Päättymispäivä

31.12.2019

Tiivistelmä

Fantti 2.0 -projekti kehittää kannattavuuskirjanpidon/FADN:n tiedonhallintaa. Projektin tavoitteita ovat mm. ICT-arkkitehtuurin kehittäminen, tiedonlähteiden tehokas hyödyntäminen ja tiedonsiirtojen automatisointi, yhteistyön kehittäminen tiedonantajien ja neuvojien kanssa sekä tiedonkulun ja dokumentoinnin parantaminen.

Tavoitteet, vaikuttavuus ja hyödyt

Fantti 2.0 -projekti kehittää kannattavuuskirjanpidon/FADN:n tiedonhallintaa. Projektin tavoitteita ovat mm. ICT-arkkitehtuurin kehittäminen, tiedonlähteiden tehokas hyödyntäminen ja tiedonsiirtojen automatisointi, yhteistyön kehittäminen tiedonantajien ja neuvojien kanssa sekä tiedonkulun ja dokumentoinnin parantaminen.

Projektin tuotoksia ovat mm. kuvaus ICT-arkkitehtuurin kehittämiskohteista ja niiden tärkeysjärjestyksestä, priorisoitujen kehittämiskohteiden toteutukset, suunnitelma ICT-ohjauksen kehittämiseksi, tietojen siirron automatisointi ulkopuolisista tietolähteistä, kuvaus tiedontuotannon muuttujista sekä materiaalipankki (extranet) tietoa kerääville neuvojille.