Initiative to remove microplastics before it enters the sea

FanPLessTic-Sea

Alkamispäivä

01.08.2018

Päättymispäivä

31.12.2020

Tavoitteet

Sosiaalisilla ja teknisillä keinoilla pyritään saattamaan tietoisuuteen mikromuoviongelmat ja löytämään niihin ratkaisuja.

Tuotokset

Mittaustapojen kehitys ja mikromuovien kartoitus. Uusia keinoja mikromuovien hallintaan.