Forebyggelse af arbejdsulykker i fiskeriet i de nordiske lande

FAFIN

Alkamispäivä

01.01.2016

Päättymispäivä

31.12.2016

Tiivistelmä

ILOn Brandt Wagner (Senior maritime specialist, Sectorial Activities Department ILO, Geneva) totesi merenkulkijoiden terveyttä käsitelleessä kansainvälisessä symposiumissa (The International Symposium on Maritime Health, ISMH 13, Bergen 23.-28. juni 2015), että tarvitaan lisää tietoutta siitä, kuinka kalastajien tapaturmia voidaan vähentää. Pohjoismailla on tässä aihepiirissä sekä annettavaa kansainvälisille alan yhteisöille että myös parannettavaa. Yhteispohjoismaisella hankkeella selvitetään, mitkä toimenpiteet ovat vaikuttaneet erityisesti vakavien tapaturmien vähenemiseen kuluneen 15 vuoden aikana. Tavoitteena on muodostaa kokonaiskäsitys siitä, mitä työturvallisuutta parantavia interventioita ja innovaatioita on konkreettisesti tehty tänä aikana. Hankkeessa tuotetaan myös kuvaus nykyisestä turvallisuustilanteesta kalastusaluksilla sekä ehdotuksia tilanteen edelleen parantamiseksi.
Hanke toteutetaan Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoituksella. Hanketta johtaa Etelä-Tanskan yliopistossa toimiva laitos "Center for Maritim Sundhed og Samfund, CMSS", yhteistyönä viiden Pohjoismaan (Tanska, Suomi, Norja, Islanti, Färsaaret) kanssa.
Hanke kohentaa kalastajien työturvallisuutta sekä pohjoismaissa että kansainvälisesti. Vaikuttavuus perustuu ajantasaistettuun, yhtenäisin menetelmin kerättyyn tietoon hyvistä työturvallisuuskäytännöistä.